Trang chủ » Blog » Hãy tự hỏi mình có xứng đáng không?

Hãy tự hỏi mình có xứng đáng không?

Hệ thống chất béo Decimator

Bất cứ ai nói với bạn rằng có một sửa chữa nhanh chóng hoặc một phép lạ mà sẽ cho phép bạn để có được siêu mỏng mà không có nỗ lực là nói dối.

Did you hear that? They’re lying to you.

The truth is, there is absolutely no quick fix or miracle when it comes to weight loss. There are a lot of tools that you can add to your arsenal: Good foods. Exercise equipment. Supplements. Water. These things will all help you, but none of them alone are a miracle or a quick fix. The truth is, there is only một key to losing weight and keeping it off. Only một tool that you MUST have in order to get healthy. It can’t be bought. It doesn’t come in pill form. You can’t get it on an infomercial. The truth is, you already have it, right now, as you read this.

Nó nằm giữa tai của bạn.Bạn có đáng không

Your brain. The only thing holding you back from successful weight loss and a healthy lifestyle is your mind. It is the thing that tells you that you really nhu cầu that second helping of mashed potatoes. It is the thing that tells you that you’re too tired to get off the couch and exercise. It is the thing that tells you that you’re going to fail.

But, your brain is also the thing that will tell you that you CAN do it, that you DON’T have to eat that cupcake, that will tell you that you CAN climb that flight of stairs. Your brain will also tell you that you are worthy…if you train your brain to allow the positive self talk. Weight loss is only achieved when you allow your mind to realize that you are worthy of being happy and healthy. Your brain is the miracle answer to your weight loss struggles.

So, ask yourself: Are you worth it?

Bình luận

Chính sách bảo mật / Liên kết Tiết lộ: Trang web này có thể nhận được bồi thường cho các giao dịch mua hàng được thực hiện từ liên kết giới thiệu. Giảm giá Thể dục là một người tham gia Chương trình Amazon Associates Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm được phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết tới Amazon.com. Xem "Chính Sách Về Quyền Riêng Tư"Các trang này cho phép Google hiển thị quảng cáo dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang này và các trang web khác sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google.